Noar Hois
cal_0 cal_0 cal_0
     
Historiek   Leden   Activiteiten   Foto   Muzik   Varia   Contact
 
  Historiek  
 
 
JOOR ONDERWEIRP PLOSJ
2015 Weir emmen 't vlaggen 18e
2014 Kaan de Floeren de windj wel oon? 27e
2013 Geift Kamiel de giesjt, weer e volksfiesjt?! 16e
2012 De grotten van Ann 13e
2011 Sintj Patrick's Deej 13e
2010 En na drooin weir de rollen om 22e
2009 UNESCO 7e
2008 't Stad schaukmat 10e
2007 Lotjonslos 15e
2006 Oilsjt Taroef! 8e
2005 Overloin m ons miseire 13e
2004 Weir emmen 3 wensjen 13e
2003 William Zjiekspier 8e
2002 Salong du sjokolat 8e
2001 Ons moeder es 100 joor geworren 5e
2000 Cte l'Osst 9e
1999 As een voil jannet berremiejster werdt 4e
1998 Gi-Annie Versa-ci 7e
1997 Textielbarong: Afschoid van de Couverture 6e
1996 Ons Annieken en de 25 koisedsgondels 3e
1995 Breugel 22e
1994 Oilsjt: domp, denjer en doivestrond 38e
1993 RTT in de grond, Belgacom(t) 13e
1992 Skitoerisme 28e
1991 Van Rossem 37e
1990 Skeetland 34e
1989 Ontstaan Losse groep